۱۳۹۰ شهریور ۱۱, جمعه

مناظره عطا هودشتیان با سروش دباغ در باب روشنفکری دینی در بی بی سی!

برنامه این هفته پرگار در بی بی سی فارسی، محل مناظره دکتر عطا هودشتیان (استاد دانشگاه) و دکتر سروش دباغ (پژوهشگر دین و فلسفه) در باره مقوله روشنفکری دینی بود. دکتر هودشتیان با استدلال به اینکه در تفکر دینی سد ها و موانعی برای تفکر وجود دارد، مقوله روشنفکری دینی را به کل رد میکند و معتقد است که روشنفکری دینی امری متضاد و ناممکن است و دغدغه اصلی اش دین است. دکتر سروش دباغ با استدلال به اینکه روشنفکری و دین دارای ذات نیستند و برساخته های اجتماعی هستند، معتقد به وجود روشنفکری دینی میباشد و آن رو متضاد نمی بیند. وی همینطور به لحاظ عملی با مثال اوردن از تاریخ معاصر و نام بردن از کسانی مثل عبدالکریم سروش و مهدی بازرگان و شریعتی و ... استدلال خود را ادامه میدهد.


فراز کوتاهی از بحث:

دکتر هودشتیان :
« روشنفکری دینی ما را در مخمسه ای میگذارد، حرکت و حضور تاریخی نوگرایی دینی پارادوکسال بوده، هم در مقابل مدرنیته میخواسته آنچنان عمل بکنه که از بین نره، هم میخواسته در برابر بی عدالتی وقت مبارزه پیگیری رو ادامه بده، هر دو شاخه را داشته، من تصور میکنم که در نهایت که البته نتیجه کاوش بنده هست، دغدغه اصلی دین و حفظ آن است! یعنی روشنفکر دینی نه روشنفکر  هست و نه دیندار واقعی! »

دکتر سروش دباغ :
« تلاش من این است که بگویم روشنفکر واقعی و دین واقعی نداریم، روشنفکری ها داریم و دینداری ها، و به این معنا نوعی از روشنفکری که دارای تعهد اجتماعی و عقل گرایی هست با نوعی از دین داری که ملتزم به عقل گرایی هست قابل جمع هست و متناقض نیست! »

کل برنامه در این آدرس قابل دیدن میباشد:
http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/000001_ptv_pargar.shtml

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر